Прысталiчча

Газета Минского района

Пад зоркай «Чырвонага Крыжа»

Людміла Міхайлаўна Кешышава. Шматдзетная мацi i валанцёр Марына Губiцкая (справа). З наведвальнiкамi «Чырвонага Крыжа» валанцёр Ганна Лапуста (справа). Старшыня БТЧК Наталля Мiцiловiч (другая злева) побач  з валанцёрамi-навучэнцамi i шматдзетнай мацi.